Kartbolaget blir Kartguiden!

Kartguiden AB förvärvade den 11 december 2019 Kartbolaget i mellansverige HB:s verksamhet.

Besök gärna kartguidens hemsida här.

 

Kartguiden AB är i dag marknadsledande i Sverige avseende tryckta besökskartor
samt informationsskyltar och samarbetar idag med ett stort antal kommuner.
Verksamheten har bedrivits sedan 1985 och bolaget har därmed en gedigen
erfarenhet och kompetens när det gäller denna typ av informationsverksamhet.
Kartguiden AB och dess medarbetare tar seriöst på uppgiften och det är vår
förhoppning att du även i fortsättningen ska känna dig nöjd och trygg i våra framtida
relationer.

 

Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss om du undrar över något och/eller vill
veta mer om Kartguiden AB. Vi berättar gärna mer!

Kartguiden AB
www.kartguiden.se
010-160 55 90
info@kartguiden.com