Kartbolaget har lång erfarenhet från stativ och infartstavlor

Med det ökade behovet från kommuner och industriområden har vi bestämt oss för att ta fram egenproducerade stativ.

Kartbolaget kommer att ha ett standardsortiment bestående av ett antal olika stativ. Färg och form kan diskuteras utifrån kundens önskemål.