Vi är ett svenskt medieföretag med specialinriktning mot kartrelaterade besöksmedier och produkter.

Verksamheten bygger på flerårig erfarenhet där vår samlade kompetens inom försäljning, layout, produktion och distribution ger våra kunder trygghet.

Idag samarbetar Kartbolaget med ett flertal kommuner runt om i sverige där vi levererar marknadsanpassade kartlösningar för turist- och besöksnäring. Andra uppdragsgivare är organisationer som till exempel industriområdesföreningar eller bostadsföreningar.

Våra infartstavlor framställs enkelt och kostnadseffektivt då vi utgår från samma grundmaterial som våra besökskartor. Infartstavlorna i kombination med besökskartan ger en enhetlig information då man har samma koordinatsystem och gaturegister, vilket gör det lättare att känna igen sig.